Aron makaabot kami, palihug gamita ang bisan unsang pamaagi nga gilista dinhi, o i-klik ang button nga 'Mensahe Kami' sa ubos nga eskina sa panid.

Ang among kinasingkasing nga pagpangayo og pasaylo niadtong naningkamot nga gamiton ang porma sa "contact us" nga ania dinhi sa miaging pipila ka mga semana - nahadlok kami sa pag-ingon nga ang mga mensahe wala makaabot kanamo. Palihug sulayi sa pagkontak kanamo pag-usab - ikaw importante kanamo.

Kon kinahanglan mo nga magbalhin sa pondo, palihug adto sa 'Bayad bayad o deposito'panid.

Kami naglaum nga makigtagbo kanimo.

Salamat.

Kontaka kami o bisitaha ang Tulunghaan

Telepono: + 44 (0) 1223 502004

Email: info@centrallanguageschool.com

Facebook: centrallanguageschool

Whatsapp: Central Language School (07934851543).

Kini nga website adunay mga direktang link nga mga buton sa tuo, sa ubos.

Unsaon pagpangita kanato

Ang tunghaan nahimutang sa:

Central Language School
Ang Bato Yard Center
41B St. Andrews Street
Cambridge
CB2 3AR
United Kingdom

Tan-awa kung asa kita sa Google Maps

Kita labaw sa Living Stones Cafe, tali sa Blue Arrow Agency ug St Andrews Street Baptist Church.