• Ysgol yng nghanol y ddinas
 • Achredwyd y Cyngor Prydeinig
 • Athrawon proffesiynol - pob siaradwr brodorol ac yn gymwys ar lefel CELTA neu DELTA
 • Amgylchedd gofalgar a chyfeillgar, gyda dosbarthiadau bach
 • Gweithgareddau cymdeithasol - gwnewch ffrindiau o bob cwr o'r byd!
 • Isafswm oed 18
 • Saesneg cyffredinol a pharatoi arholiadau, Elfennaidd i lefelau Uwch
 • Homestay gyda gwesteion lleol
 • Gostyngiadau ychwanegol oddi ar ffioedd dysgu yn 2021
 • Mesurau rhagofal Covid-19 ar waith 
 • Irene o'r Almaen, myfyriwr CLS yn 2010 ac ar-lein yn 2021

  Rhoddodd eich dosbarthiadau y sylfaen orau i mi yn Saesneg y gallwn fod wedi'i dychmygu. Hyd heddiw rwy'n elwa o'r hyn roeddech chi'n ei ddysgu i mi bob dydd.
 • Chiara o'r Eidal, myfyriwr ar-lein 2021

  Rwy'n teimlo'n gyffyrddus iawn gyda'r holl athrawon ar y cwrs (maen nhw'n wirioneddol wych!) Ac rwy'n fodlon iawn gyda'r dull a ddefnyddir: mewn ychydig wythnosau yn unig, rwy'n teimlo fy mod i wedi gwneud cynnydd sylweddol! 
 • Anais, Sbaen, 2021 myfyriwr ar-lein

  Rwy'n gobeithio dod yn ôl oherwydd fy mod i mor hapus â'ch dulliau addysgol
 • 1