Rydyn ni ar agor eto!

Mae Central Language School, Caergrawnt, wedi'i hachredu gan y Cyngor Prydeinig ac mae'n ysgol Saesneg fach, gyfeillgar yng nghanol y ddinas. Rydym yn agos at siopau, bwytai, amgueddfeydd, colegau Prifysgol Caergrawnt a gorsaf fysiau'r ddinas.

Ein nod yw rhoi croeso cynnes i chi a chyfle gwych i ddysgu Saesneg mewn awyrgylch gofalgar, cyfeillgar. Mae ein cyrsiau, o'r Elfennaidd i'r lefel Uwch, yn rhedeg trwy gydol y flwyddyn. Rydym hefyd yn cynnig paratoi arholiadau. Dim ond oedolion rydyn ni'n eu dysgu (o 18 oed o leiaf).

Mae myfyrwyr o fwy na 90 o wahanol wledydd wedi astudio gyda ni ac fel arfer mae yna gymysgedd dda o genhedloedd a phroffesiynau yn yr ysgol. Mae'r holl athrawon yn siaradwyr brodorol a chymwysterau CELTA neu DELTA.

Sefydlwyd yr Ysgol ym 1996 gan grŵp o Gristnogion yng Nghaergrawnt. Mae gennym enw da am ofal rhagorol i mewn ac allan o'r ystafell ddosbarth. Dywed llawer o fyfyrwyr fod yr ysgol fel teulu.

Rydym yn rheoli'r ysgol yn unol â chanllawiau Llywodraeth y DU a English UK, gan gymryd yr holl ragofalon angenrheidiol er mwyn osgoi lledaeniad Covid-19.

MAINT DOSBARTH NEWYDD: Bydd gan ddosbarthiadau uchafswm o 6 myfyriwr

FFIOEDD DISGOWNT: Ar gyfer 2020 rydym yn ei gynnig % O ostyngiad 20 oddi ar yr holl ffioedd dysgu. Bydd y gostyngiad hwn yn parhau hefyd ar ddechrau 2021.

  • Marie Claire, yr Eidal

    Marie Claire o'r Eidal Byddaf yn mynd adref gyda fy bagiau'n llawn anrhegion, ond yn enwedig yn llawn y profiad anhygoel hwn
  • Jia, China

    Jia, myfyriwr o China Mae athrawon ein hysgol yn gyfeillgar ac yn hyfryd. Gallwn ddysgu llawer oddi wrthynt. Mae ein cyd-ddisgyblion yn garedig.
  • Edgar, Colombia

    Edgar, myfyriwr o Colombia ... profiad rhyfeddol, ... rhyfeddol ... dysgais lawer ... am ddiwylliant Prydain. Roedd yr athrawon a'r cyd-ddisgyblion yn anhygoel.
  • 1