Er mwyn ein cyrraedd, defnyddiwch unrhyw un o'r dulliau a restrir yma, neu cliciwch ar y botwm 'Neges Ni' yng nghornel isaf y dudalen hon.

Ymddiheurwn yn ddiffuant i'r rhai a geisiodd ddefnyddio'r ffurflen "cysylltu â ni" a oedd yma yn yr ychydig wythnosau diwethaf - mae arnom ofn dweud na wnaeth negeseuon ein cyrraedd. A wnewch chi geisio cysylltu â ni eto - rydych chi'n bwysig i ni.

Os oes angen i chi drosglwyddo arian, ewch i'n 'Ffioedd talu neu adnau'dudalen.

Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi.

Diolch yn fawr.

Cysylltwch â ni neu ewch i'r Ysgol

Ffôn: + 44 (0) 1223 502004

E-bost: info@centrallanguageschool.com

Facebook: centrallanguageschool

Whatsapp: Ysgol Iaith Ganolog (07934851543).

Mae gan y wefan hon fotymau cyswllt uniongyrchol ar y dde, isod.

Sut i gael hyd i ni

Lleolir yr Ysgol yn:

Ysgol Iaith Ganolog
Canolfan Yard y Cerrig
41B St Andrews Street
cambridge
CB2 3AR
Deyrnas Unedig

Gweler lle rydym ni gyda Google Maps

Rydym uwchlaw Caffi Living Stones, rhwng Asiantaeth Blue Arrow ac Eglwys y Bedyddwyr St Andrews Street.