Cyn y gallwn benderfynu pa gwrs neu arholiad y dylech ei gymryd, mae angen i ni wybod pa lefel yw eich Saesneg. Dyma ddolen i wefan Asesiad Caergrawnt, lle gallwch chi fynd â'r prawf Saesneg Cyffredinol.

I brofi eich Saesneg, cliciwch yma.

Mae'r canlyniad yn dweud wrthych eich lefel fras, a pha arholiadau y gallech chi eu cymryd. Edrych ar y 'Cyrsiau rydym yn eu cynnig', neu, os ydych am sefyll arholiad, edrychwch ar ein'Arholiadau'dudalen.

Caiff eich lefel ei graddio ar raddfa o A1, A2, B1, B2, C1, neu C2 (yr uchaf).

Mae'r canlyniad a gynigir gan brofion byr yn ganllaw bras yn unig, felly rydym yn profi eich lefel yn gywir pan fyddwch yn cyrraedd, cyn i ni eich dysgu, ac i asesu eich cynnydd wrth i chi symud ymlaen.