ناهار بین المللی

 

تعهد آموزشگاه زبان مرکزی این است که به شما کمک کند تا از وقت خود در کمبریج نهایت استفاده را ببرید ، و از اوقات فراغت خود در کنار سایر دانش آموزان و کارکنان مدرسه لذت ببرید. ما مجبوریم برنامه معمول فعالیتهای اجتماعی خود را متناسب کنیم تا فقط مواردی را ارائه دهیم که "Covid" دوستانه باشند! 

اینها نمونه فعالیتهایی است که ما در جمع معلمان ترتیب می دهیم.

  • بازدیدکننده داشته است موزه
  • چای بعد از ظهر
  • تماشای یک فیلم در مدرسه
  • بازی کردن و مسابقه دادن
  • شکار در رودخانه بادامک
  • بحث کتاب مقدس
  • قطار به شهر کلیسای الی سفر کنید
  • رفتن به سینما
  • دوچرخه سواري

بسیاری از این فعالیت ها رایگان هستند، اما برای بعضی از آنها هزینه کم است.

       
  • 1