قبل از اینکه ما می توانیم تصمیم بگیریم که کدام دوره یا امتحان شما باید انجام شود، باید بدانیم که سطح زبان انگلیسی شما چیست. در اینجا یک پیوند به وب سایت ارزیابی کمبریج وجود دارد، جایی که می توانید آزمون عمومی انگلیسی را انجام دهید.

برای تست انگلیسی خود، اینجا کلیک کنید.

نتیجه نتیجه به شما می دهد که سطح تقریبی شما و چه چیزی ممکن است شما را امتحان کند. نگاه کن به 'دوره های ما ارائه می دهیم'صفحه، و یا، اگر شما می خواهید به امتحان، نگاهی به ما'امتحاناتصفحه 

سطح شما در مقیاسی از A1، A2، B1، B2، C1 یا C2 (بالاترین) رتبه بندی شده است.

نتیجه ارائه شده توسط آزمون های کوتاه فقط یک راهنمای تقریبی است، بنابراین قبل از اینکه شما به شما آموزش دهید و سطح پیشرفت خود را ارزیابی کنید، سطح دقیق تست خود را در هنگام ورود به شما نشان می دهید.