Peb zoo siab los qhia cov menyuam kawm ntawv los ntawm txhua qhov 4 fab ntawm lub ntiaj teb - tuaj koom peb thiab ua phooj ywg los ntawm ntau lub tebchaws! Cov chav kawm kuj tseem tsawg, tsuas yog nyob ib ncig ntawm 5-6 cov menyuam kawm ntawv hauv ib chav kawm xwb!