Nou kontan pou nou anseye elèv yo nan tout kwen 4 nan mond lan - vini epi rantre nan nou epi fè zanmi nan anpil kontinan! Klas yo tou piti anpil, ak sèlman alantou elèv 5-6 pou chak klas!