אנו שמחים ללמד את התלמידים מכל פינות 4 של העולם - בואו להצטרף אלינו להתיידד מיבשות רבות! השיעורים הם גם קטנים מאוד, עם רק סביב 5-6 תלמידים בכיתה!