ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະໄດ້ສອນນັກຮຽນຈາກທັງຫມົດຂອງຕະຫຼາດ 4 ຂອງໂລກ - ມາຮ່ວມກັບພວກເຮົາແລະເຮັດໃຫ້ຫມູ່ເພື່ອນຈາກຫລາຍທະວີບ! ຫ້ອງຮຽນຍັງມີຂະຫນາດນ້ອຍ, ມີພຽງແຕ່ນັກຮຽນ 5-6 ຕໍ່ຫ້ອງຮຽນ!