Ние сме среќни што ги подучуваме учениците од сите 4 агли на светот - дојди и придружете ни и се дружиме од многу континенти! Часовите се исто така многу мали, со само околу 5-6 студентите по класа!