Mengikuti peraturan pemerintah UK, sangat menyedihkan kami terpaksa menutup sekolah pada 20 Mac 2020 untuk membatasi hubungan sosial secara bersemuka. Kami menawarkan pengajaran dalam talian sebagai gantinya. Sila hubungi kami untuk maklumat lebih lanjut.