လာ. ငါတို့ကို join နှင့်များစွာသောတိုက်ကြီးကနေမိတ်ဆွေဖွဲ့ပါ - ကျနော်တို့ရှိသမျှသောလောကီ 4 ထောင့်ကနေကျောင်းသားများကိုဆုံးမဩဝါဒပေးခံရဖို့ဝမ်းသာများမှာ! အဆိုပါသင်တန်းများသာလူတန်းစားနှုန်း 5-6 ကျောင်းသားများကိုန်းကျင်နှင့်အတူကိုလည်းအလွန်သေးငယ်များမှာ!