हामी विश्वका सबै 4 कोनेबाट विद्यार्थीहरू पढ्न रमाइलो छौं - आउनुहोस् र हामीलाई सामेल गर्नुहोस् र मित्रहरू धेरै महाद्वीपहरूबाट बनाउनुहोस्! क्लासहरू पनि एकदम सानो हो, केवल प्रति 5-6 विद्यार्थीहरू प्रति कक्षामा!