ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵਾਧੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2020 ਦਸੰਬਰ 31 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰਸ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2019 ਟਿitionਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਤੇ 2020 ਕੋਰਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ.