• නගර මධ්‍ය පාසල
 • බ්‍රිතාන්‍ය කවුන්සිලය ප්‍රතීතනය ලත්
 • වෘත්තීය ගුරුවරුන් - සියළුම ස්වදේශීය කථිකයන් සහ සෙල්ටා හෝ ඩෙල්ටා මට්ටමින් සුදුසුකම් ලබා ඇත
 • කුඩා පන්ති සමඟ සැලකිලිමත් සහ මිත්‍රශීලී පරිසරයක්
 • සමාජ ක්‍රියාකාරකම් - ලොව පුරා මිතුරන් ඇති කර ගන්න!
 • අවම වයස අවුරුදු 18 යි
 • සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි හා විභාග සකස් කිරීම, මූලික මට්ටමේ සිට උසස් මට්ටම දක්වා
 • දේශීය ධාරකයන් සමඟ හෝම්ස්ටේ
 • 2021 දී උපකාරක පන්ති ගාස්තු වලින් අමතර වට්ටම්
 • Covid-19 පූර්වාරක්ෂාව ක්‍රියාත්මක වේ 
 • ඉතාලියේ මාරි ක්ලෙයාර්

  ඉතාලියේ මාරි ක්ලෙයාර් මම මගේ ත්යාගයන්ගෙන් පිරී ඉතිරී ගියත් මේ සුවිශේෂී අත්දැකීම්වලින් පිරී ඉතිරී යනවා
 • ජියා, චීනය

  ජියා, චීනයේ ශිෂ්‍යාවක් අපේ පාසලේ ගුරුවරු මිත්‍රශීලී හා ආදරණීයයි. අපට ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දේ ඉගෙන ගත හැකිය. අපේ පන්තියේ ළමයි කරුණාවන්තයි. 
 • කොලොම්බියාවේ එඩ්ගර්

  ... අපූරු අත්දැකීමක්, ... විශිෂ්ටයි ... මම බ්‍රිතාන්‍ය සංස්කෘතිය ගැන බොහෝ දේ ඉගෙන ගත්තා. ගුරුවරුන් සහ පංතියේ ළමයින් පුදුම සහගත විය.
 • 1