• Shkolla në qendër të qytetit
 • Këshilli Britanik i akredituar
 • Mësues profesionistë - të gjithë folës amtare dhe të kualifikuar në nivelin CELTA ose DELTA
 • Kujdes dhe ambient miqësor, me klasa të vogla
 • Aktivitete sociale - krijoni miq nga e gjithë bota!
 • Mosha minimale 18 vjeç
 • Përgatitja e përgjithshme angleze dhe provimi, Nivelet fillore deri të përparuara
 • Qëndrimi në shtëpi me nikoqirët vendas
 • Ulje shtesë të tarifave të shkollimit në 2021
 • Ekzistojnë masa paraprake Covid-19 
 • Irene nga Gjermania

  Klasat tuaja më dhanë themelin më të mirë në anglisht që mund ta imagjinoja. Deri më sot përfitoj nga ajo që më mësove çdo ditë.
 • 1