నవంబర్ 2018

మేము ప్రపంచంలోని అన్ని 4 మూలల నుండి విద్యార్థులకు నేర్పడం ఆనందపరిచింది - వచ్చి మాకు చేరడానికి మరియు అనేక ఖండాల నుండి స్నేహితులను చేసుకోండి! తరగతులకు కేవలం 5-6 విద్యార్ధులందరూ కూడా చాలా చిన్నవారు!

జూమ్ల! డీబగ్ కన్సోల్

సెషన్

ప్రొఫైల్ సమాచారం

మెమరీ వినియోగం

డేటాబేస్ ప్రశ్నలు