• Paaralang city-center
 • Ang British Council ay kinilala
 • Mga propesyonal na guro - lahat ng katutubong nagsasalita at kwalipikado sa antas ng CELTA o DelTA
 • Mapangalagaan at magiliw na kapaligiran, na may maliliit na klase
 • Mga aktibidad sa lipunan - makipagkaibigan mula sa buong mundo!
 • Minimum na edad 18
 • Pangkalahatang Ingles at paghahanda sa pagsusulit, Elementarya hanggang sa advanced na mga antas
 • Homestay kasama ang mga lokal na host
 • Dagdag na diskwento sa mga bayarin sa matrikula sa 2021
 • Mga hakbang sa pag-iingat sa Covid-19 sa lugar 
 • Irene mula sa Alemanya

  Ang iyong mga klase ay nagbigay sa akin ng pinakamahusay na pundasyon sa Ingles na naisip ko. Hanggang ngayon kumikita ako sa itinuro mo sa akin araw-araw.
 • 1