Chúng tôi rất vui mừng được giảng dạy sinh viên từ tất cả các góc 4 của thế giới - đến và tham gia với chúng tôi và kết bạn từ nhiều châu lục! Các lớp học cũng rất nhỏ, chỉ với khoảng 5-6 sinh viên mỗi lớp!