Ukuze ufinyelele kithi, sicela usebenzise noma iyiphi yezindlela ezibhalwe lapha, noma uchofoze inkinobho ethi 'Message Us' engxenyeni engezansi kuleli khasi.

I-backrest yethu ixolisa kulabo abazama ukusebenzisa ifomu elithi "contact us" elikhona emavikini ambalwa adlule - sesaba ukusho ukuthi imiyalezo ayizange ifinyelele kithi. Sicela uzame ukuxhumana nathi futhi - kubalulekile kithi.

Uma udinga ukudlulisa izimali, sicela uye 'Khokha imali noma ukhokhe'ikhasi.

Sibheke phambili ukukuhlangabeza.

Ngiyabonga.

Thintana nathi noma vakashela iSikole

Ifoni: + 44 (0) 1223 502004

Email: info@centrallanguageschool.com

Facebook: centrallanguages ​​esikoleni

I-Whatsapp: Isikole Sezilimi Ephakathi (07934851543).

Lewebhusayithi iqondise izinkinobho zokuxhumanisa ngakwesokudla, ngezansi.

Ungasithola kanjani

Isikole sise:

Isikole solimi oluphakathi
I-Stone Yard Centre
41B St. Andrews Street
Cambridge
I-CB2 3AR
i-United Kingdom

Bona ukuthi siphi ne-Google Maps

Singaphezu kwe-Living Stones Cafe, phakathi kweBlue Arrow Agency neSt Andrews Street Baptist Church.